Notifications

शोक बिदा सम्बन्धि सूचना

Namaste

दिपावली को शुभकामना !

हार्दिक शुभकामना !

सूचना

सूचना

पोशाक सम्बन्धि सूचना

सूचना

सूचना सूचना

दोस्रो त्रैमासिक परीक्षाको तालिका

शुभकामना !

सूचना

सुचना

जानकारी ( कक्षा 4 देखि 7 सम्म Computer बिषयका लागि )

Digi class project